De recorder van de podcast De Polder met wielrenner Fabio Jakobsen werd het zwijgen opgelegd, voldoende interessante stof voor een, naar wat later bleek, prachtige podcast Fabio Jakobsen deel 1. Echter, het amusante gesprek onder aan de Lekdijk ging door, in tegenstelling tot het verstommende verkeer op de dijk.

Het schemerde zwaar, de vogels floten steeds lustiger hun laatste lied. Er werd nog een glaasje ingeschonken. ‘Joh, zet die recorder nog eens aan, veel te leuk, dit mogen de mensen niet missen…’ En zo werd deel2 Fabio Jakobsen, noem het De epiloog, geboren.

Slechts 23 jaren telt de leeftijd van Fabio Jakobsen en toch al die mooie relativerende mooie woorden aan het eind van de podcast. Een gewone leergierige jongen uit de polder, die soms een beetje bravoure heeft – gelukkig – maar altijd eerlijk is. Het was Podcast De Polder een eer dit jonge sprinttalent en zijn perfecte sidekick Delore te mogen spreken in alle openheid en oprechtheid