Podcast de Polder

Uit het traag zinkende land borrelen geluiden. Ideeën, overtuigingen en dromen. Soms ongrijpbaar als de nevels van de vroege morgen. Dan weer nuchter, tastbaar als een eeuwen oude boerderij.

In Podcast de Polder proberen wij ze voor u te vangen. De geluiden van de polder.